open

Soms met het openen van een deur gebeurt er iets heel anders.

dat dan ook open

maar minder makkelijk dicht

en met dichtvallen

wel in een slot

maar

waar

geen sleutel

althans niet één

die één twee drie voor handen is

en dus blijf ik

want vier vijf zes

en ook elf twaalf dertien

ik werd geboren op de vierentwintigste

dus heb ik alle vertrouwen

dat op zijn tijd

alles op zijn plek

zoals ik op de wereld

zoals een deur die open

zoals mijn lach in jouw hand