Er liggen woorden op mijn lippen
In teder ongeduld
Te wachten
Tot ze zachtjes
Op de jouwe mogen glippen